OFERTA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

mapa do celów projektowych, mapa numeryczna, mapa powykonawcza, tycznie, inwentaryzacja, przyłącze kanalizacji, przyłącze wody, przyłącze gazu, przyłącze prądu, geodezyjna obsługa inwestycji, obsługa budowy, pomiary powierzchni, pomiary objętości, mapy wysokościowe,

zdjęcie lotnicze z nałożoną mapą numeryczną
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonujemy mapy pod wszelkiego rodzaju projekty, od domów jednorodzinnych i przyłączy po projekty drogowe. Wykorzystujemy różnego rodzaju techniki pomiarowe, tradycyjną tachimetrię, satelitarne pomiary GNNS oraz fotogrametrie lotniczą.

Tachimetr na placu budowy
TYCZENIA, PRACE REALIZACYJNE

Wykonujemy różnego rodzaju prace realizacyjne: tyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, obiektów małej architektury oraz innych elementów zagospodarowania terenu.

Tachimetr podczas inwentaryzacji sieci ciepłowniczej
POMIARY POWYKONAWCZE

Inwentaryzujemy i sporządzamy wymaganą geodezyjną dokumentację powykonawczą dla różnego rodzaju obiektów. Wykonujemy również pomiary nietypowe i sporządzamy dokumentację dostosowaną do potrzeb danego zlecenia.

Ortofotomapa boiska sportowego i parkingu
POMIARY POWIERZCHNI

Dzięki precyzyjnym pomiarom fotogrametrycznym zapewniamy dokładne pomiary powierzchni nawet skomplikownych obiektów oraz dokumentację fotograficzną przeprowadzonych pomiarów.

Prace ziemne na placu budowy
POMIARY OBJĘTOŚCI

Dzięki precyzyjnym pomiarom fotogrametrycznym zapewniamy dokładne pomiary objętości obiektów o nieregularnych kształtach, trudno dostępnych oraz sypkich i niestabilnych.

Zdjęcie lotnicze węzła drogowego
MAPY WYSOKOŚCIOWE I PROFILE

Wykonujemy profile wysokościowe terenu o dużej gęstości punktów (punkt wysokościowy co kilka centymetrów) np. pod projekty drogowe, oraz szczegółowe modele i mapy wysokościowe dla większych obszarów.

FOTOGRAMETRIA LOTNICZA

ortofotomapa, numeryczny model terenu, ortofotoplany elewacji, BSP, bezzałogowy statek powietrzny, dron, rozdzielczość terenowa,

Zdjęcie lotnicze osiedla domków jednorodzinnych
ORTOFOTOMAPY

Doskonały sposób przedstawienia aktualnego stanu terenu oraz bardzo szczegółowy podkład projektowy. Nasze ortofotomapy cechują się wysoką szczegółowością (od 4 cm do nawet kilku milimetrów) oraz szybkim terminem realizacji.

hipsometryczne zobrazowanie wysokości terenu
NUMERYCZNY MODEL TERENU

Numeryczny model terenu / cyfrowy model wysokościowy - trójwymiarowy model terenu, wykorzystywany do analiz wysokościowych. Precyzyjny model wysokościowy pozwala wykonywać dokładne obliczenia objętościowe.

Zdjęcie ortometryczne elewacji budynku
ORTOFOTOPLANY ELEWACJI

Rzuty ortometryczne elewacji budynku lub innych obiektów - w pełni metryczne odwzorowanie stanowiące podkład pod projekty elewacji, lub dokument obrazujący wyniki inwentaryzacji.

INSPEKCJE WIZUALNE

inspekcja obiektów budowlanych, przglądy okresowe, farmy wiatrowe, turbiny wiatrowe, panele solarne, inspekcja placu budowy, monitoring budowy

zdjęcie pionowo z górę komina przemysłowego

OBIEKTY BUDOWLANE

Inspekcja obiektów budowlanych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej, wideo lub precyzyjnego modelu 3D.
Stosując bezzałogowe statki powietrzne możemy pozyskać materiał do analizy z miejsc trudno dostępnych i niebezpiecznych oraz obniżyć koszty i skrócić czas inspekcji.

Plac budowy dworca kolejowego Łódź Fabryczna

TEREN BUDOWY

Inspekcja terenów inwestycyjnych polegająca na monitoringu postępu prac, kontroli wykonanych robót z projektem oraz możliwość wykonywania obliczeń na powstałych modelach 3D i porównywania ich w czasie.

Porównanie zmian terenu na czterech ortofotomapach tego samego miejsca

DOKUMENTOWANIE

Dokumentacja fotograficzna oraz w postaci modeli numerycznych dla prowadzonych inwestycji.
Określenie powierzchni szkód łowieckich oraz szkód wywołanych w skutek klęsk żywiołowych - opracowanie dokumentacji będącej dowodem w postępowaniu o odszkodowanie.

MODELOWANIE 3D

modelowanie 3D budynków, modelowanie 3D budowli, dokumentacja fotograficzna, fotogrametria, pomiary dachu, instalacje solarne, renowacja zabytków, modelowanie zabytków

BUDYNKI I BUDOWLE

Realizujemy inwentaryzacje istniejących
obiektów budowlanych, wykonując
precyzyjne, fotorealistyczne modele 3D stanowiące doskonałą bazę
do dalszych pomiarów na modelu.

Instalacja solarna na dachu domku jednorodzinnego

DACHY

Wykonujemy dokumentację fotograficzną
i wideo pokryć dachowych oraz precyzyjne modele 3D dachów, mogących stanowić podstawę do obliczeń powierzchni lub wykonania projektu instalacji solarnych.