TerraFLY - geodezja, kartografia, fotogrametria

NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE GEODEZJI

Pragnąc zapewnić najwyższą jakość usług oraz największą dokładność naszych produktów,  wykorzystujemy 
nowoczesne technologie oraz dbamy o ciągły rozwój naszych umiejętności i wiedzy.

Podczas realizacji powierzonych nam zadań dobieramy rozwiązania technologiczne,
w zależności od rodzaju zlecenia. Na co dzień wykonujemy pomiary
z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, pomiary techniką satelitarną (GNSS),
tradycyjne pomiary naziemnie (tachimetria, niwelacja) oraz pomiary fotogrametryczne.

świnka skarbona

OSZCZĘDZAJ

Stosowane przez nas technologie pomiarowe zapewniają dużo większą dokładność
i szczegółowość danych niż standardowe
pomiary geodezyjne.

 • Porównaj projekt z terenem - poznaj teren inwestycji bez wychodzenia z biura.
 • Przewiduj problemy przed rozpoczęciem prac - zaplanuj i wyceń koszty robót dodatkowych.
 • Kontroluj pomiary wykonane na potrzeby projektu - sprawdź ilość i koszty potrzebnych materiałów.
 • Wykonuj dokładne obliczenia np. mas ziemnych.
zegarek

PRZYSPIESZ

Dzięki wykorzystaniu fotogrametrii lotniczej jesteśmy w stanie opracować modele 3D
terenu oraz ortofotomapy w ciągu kilku dni.
W szczególnych przypadkach nawet w ciągu 48h.

 • Nie czekaj tygodniami na mapy do celów projektowych - zacznij projektować już dziś.
 • Nie zatrzymuj budowy - wykonujemy pomiary inwentaryzacyjne nawet w kilkanaście minut.
 • Bądź przygotowany, nie daj się zaskoczyć problemom - znając teren zaplanuj ich rozwiązania z wyprzedzeniem.
materiały archiwalne

DOKUMENTUJ

Pomiary fotogrametryczne pozwalają archiwizować aktualny stan inwestycji
i wykonywać jego pomiary w przyszłości. Jest to doskonała dokumentacja kolejnych etapów prac.

 • Numeryczny model terenu - pozwala porównywać zmiany mas ziemnych i nie tylko.
 • W sytuacjach spornych model 3D stanowi doskonały dowód przeprowadzonych prac.
 • Ortofotomapy - doskonale przedstawiają stan inwestycji w danym dniu oraz są świetnym materiałem kartometrycznym.
 • Materiały foto i wideo z wykonanych inwestycji stanowią świetny materiał reklamowy.

USŁUGI

Geodezja i kartografia

W naszej codziennej pracy zajmujemy się przede wszystkim pomiarem otaczającej nas przestrzeni. Sporządzamy mapy do celów projektowych, wykonujemy tyczenia i inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu,
budynków i budowli, pomiary
powierzchni i objętości
oraz inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

Mapa do celów projektowych, inwentaryzacja powykonawcza, tyczenie,
pomiar powierzchni, pomiar objętości, obsługa inwestycji, mapa wysokościowa.

Fotogrametria lotnicza

Wykorzystując nowoczesne metody pomiaru jesteśmy w stanie wykonać dokładne modele terenu, ortofotomapy oraz modele 3D obiektów budowlanych. Pozwala to naszym klientom na zaoszczędzenie czasu na etapie projektowym i wykonawczym, podejmowanie trafniejszych decyzji, przewidywanie potencjalnych zagrożeń
i przeszkód oraz optymalne zaplanowanie działania – przekłada się to na realne obniżenie kosztów.

Numeryczny model terenu, ortofotomapa, model 3D, zdjęcia lotnicze, UAV, drony.

Modelowanie 3D

Łącząc technologie fotogrametryczne oraz tradycyjne pomiary geodezyjne wykonujemy dokładne modele obiektów budowlanych, ortofotoplany elewacji, szczegółowe modele dachów oraz innych trudno dostępnych obiektów. Opracowane modele posiadają również precyzyjną geolokację Wykonujemy również modele 3D obiektów o niewielkich rozmiarach.

Model 3D, model budynku, elewacje, model przedmiotów, fotogrametria, dach,
panele słoneczne, solary, fotowoltaika

Krajobraz z turbinami wiatrowymi.

Inspekcje wizualne

Wykonujemy szczegółowe inspekcje wizualne obiektów budowlanych oraz terenów inwestycyjnych. Sporządzamy dokumentację z postępów prac budowlanych, dokumentację pod wycenę nieruchomości, dokumentację szkód rolniczych wraz z obliczeniami powierzchni szkód i ich dokładną lokalizacją oraz inne nietypowe zlecenia.

inspekcje, dokumentacja fotograficzna, wycena nieruchomości, szkody rolnicze, inwentaryzacja budowlana, obliczenia powierzchni.

DOŚWIADCZENIE

mapa projektowa
0 +
Pomierzonych hektarów
aparat fotograficzny
0 +
Wykonanych zdjęć
paliki wbijane młotkiem
0 +
Wytyczonych punktów
Tachimetr i fundamenty
0 km
Wytyczonych ulic i torowisk